ยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยด้วยรางวัลการันตีมากมาย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ดี้ ไนน์ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปี 2561
- รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเด่น ปี 2018 ประเทศเกาหลี
ปี 2563
- รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ (PREMIUM HERBAL PRODUCTS 2020) โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ (BEST PRODUCT OF THE YEAR 2020)
- ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี (ICON BRAND ASEAN 2020)

Visitors: 44,008